logo flag flag flag flag flag flag flag flag flag

Siatka bezpieczeństwa

Nawrócenie do Jezusa można porównać do sytuacji, w której ktoś chodzi po linie zawieszonej wysoko nad ziemią (niczym linoskoczek w cyrku), a w pewnym momencie decyduje się rozwiesić poniżej siatkę bezpieczeństwa. Upadek z wysokości w sytuacji, gdy poniżej nie ma rozpiętej siatki, oznaczać będzie katastrofę. Dzięki siatce człowiek uniknie obrażeń w razie potknięcia i upadku. Uratuje go siatka. A wówczas wystarczy jedynie wstać i zacząć spacer od nowa.

Jezus jest niczym siatka bezpieczeństwa, której nic nigdy nie będzie w stanie rozerwać.

bilde

"Zaś Prawo Mojżesza weszło bokiem, aby ten fałszywy krok mógł zaobfitować; zaś gdzie zaobfitował grzech, o wiele bardziej obfitowała łaska." (Rzymian 5, 20)

"Zatem teraz już żadne potępienie dla tych w Jezusie Chrystusie." (Rzymian 8, 1)

Bez siatki jednak - bez Jezusa - w Dniu Sądu każdy będzie musiał zdać sprawę z każdego grzechu i pomyłki, jakie były jego udziałem. W dniu tym Bóg sądzić będzie całą ludzkość. Biblia głosi, że wynikiem tego Sądu będzie wieczne oddzielenie od Bożej miłości i Jego Królestwa. Jezus powiedział:

"Ale powiadam wam, że z każdego bezowocnego słowa, które by ludzie wypowiedzieli, zdadzą sprawę w dzień sądu." (Mateusza 12, 36)

"nie ma żadnego ukrytego stworzenia, ale wszystkie są gołe i odkryte przed Jego oczami." (Hebrajczyków 4, 13)

"Kto wierzy w Syna ma życie wieczne, zaś nieposłuszny Synowi nie zobaczy życia, lecz spoczywa na nim gniew Boga." (Jana 3, 36)

"Więc ci pójdą na wieczne odcięcie; a sprawiedliwi do życia wiecznego." (Mateusza 25, 46)