logo

Jedyna droga

Biblia uczy, że Jezus jest jedyną drogą do Boga. Nie ma innej drogi. Można wieść przyzwoite życie i wypełniać je dobrymi uczynkami, a jednak nie da się w ten sposób zbliżyć do Boga. Nawet jeżeli będziesz dobrym i miłym człowiekiem, w Twoim umyśle i sercu w dalszym ciągu będzie obecny grzech. Bez Jezusa u boku nie można samemu się usprawiedliwić ani nawiązać prawdziwej relacji z Bogiem. Konieczne jest przyznanie się do tego, że jest się grzesznikiem i potrzebuje się ofiary Jezusa.

bilde

Jezus powiedział: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie." (Jana 14, 6).

"Nie istnieje też w nikim innym zbawienie; bo nie istnieje inne Imię pod niebem, które zostało wyznaczone wśród ludzi, w którym jest nam konieczne zostać zbawionymi." (Dokonania apostołów 4, 12)

"Jeśli byśmy powiedzieli, że grzechu nie mamy, samych siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy." (1. Jana 1, 8)

"A wiedząc, że człowiek nie jest uznawany za sprawiedliwego z uczynków Prawa (Dziesięć Przykazań), ale przez wiarę Jezusa Chrystusa." (Galacjan 2, 16)

"Bo wszyscy zawinili, więc czują brak chwały Boga. Tego, który uznaje za sprawiedliwych darmo, Jego łaską, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie." (Rzymian 3,23-24)