logo

Czy można to odłożyć na późńiej?

Niektórzy ludzie chcieliby celowo odłożyć w czasie nawrócenie i podjęcie decyzji, by zostać chrześcijaninem. To jest możliwe. Dopóki żyjemy nigdy nie jest zbyt późno na zwrócenie się do Jezusa. A jednak nikt z nas nie wie przecież, jak długo będzie żył ani czy będzie miał czas na przygotowanie się na śmierć. A w chwili śmierci drzwi zostaną zamknięte na wieki i nikt nie otrzyma drugiej szansy Wtedy będzie już za późno.

bilde

Pragniemy z całych sił prosić Cię, abyś nie odkładał w czasie najważniejszej decyzji, jaką przyjdzie Ci podjąć w całym swoim życiu. Jak powiedział Jezus:

"Bowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy doznał kary." (Mateusza 16, 26)

"Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczy, oraz gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w Niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczy, i gdzie złodzieje nie podkopują, ani nie kradną. Bowiem gdzie jest wasz skarb, tam jest i wasze serce." (Mateusza 6, 19-21)

"I powiedział do nich podobieństwo, mówiąc: Pole pewnego bogatego człowieka przyniosło obfity urodzaj. Więc rozważał w sobie, mówiąc: Co uczynię, bo nie mam gdzie zgromadzić moich plonów? Powiedział także: To uczynię: Rozwalę moje składy i zbuduję większe, oraz zgromadzę tam całe moje plony i moje bogactwa. Powiem też mojej duszy: Duszo, masz wiele dobra, złożonego na mnogie lata; wypoczywaj, zjedz, wypij, baw się. Ale Bóg mu powiedział: Nierozsądny, tej nocy zażądają od ciebie twego życia, a to co przygotowałeś, czyje będzie? Taki jest ten, kto sam sobie zbiera skarb, a nie bogaci się u Boga." (Łukasza 12, 16-21)

Odkładając moment nawrócenia w czasie, stracisz również wiele wspaniałych możliwości, które zaplanował dla Ciebie Bóg.
Poza tym Jezus nie zamierza zmieniać Twojego życia w pasmo nieszczęść, jeżeli się do Niego nawrócisz. Jak sam powiedział:

"Ale szukajcie najpierw Króles twa Boga, i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane." (Mateusza 6, 33)