logo

Taki, jaki jesteś

Chrześcijaństwo nie polega na trwaniu w niewzruszonej wierze albo na posiadaniu wątpliwości czy pytań, na które nie uzyskałeś odpowiedzi. Nie polega również na tym, jak dobrym albo jak złym człowiekiem jesteś. Nieważne jest, co zrobiłeś w przeszłości ani jak wielki komfort wewnętrzny odczuwasz. Jezus chce Ciebie takim, jakim jesteś. To kwestia podjęcia prostej decyzji i trzymania się jej bez względu na okoliczności.

bilde

"Zdarzy się też, że każdy, kto wezwie Imienia Pana, zostanie uratowany." (Dzieje Apostolskie 2, 21)

"Gdyż jeżeliby oskarżało nasze serce, większy jest Bóg od naszego serca i wie wszystko." (1 Jana 3, 20)

"Jeśli jesteśmy niewierni - on pozostaje wiernym, gdyż nie może się zaprzeć samego siebie." (2 Tymoteusza 2, 13)

Jezus powiedział: "Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy się trudzicie oraz jesteście obciążeni, a Ja wam sprawię odpoczniecie." (Mateusza 11, 28)

Jezus powiedział również: "Prośby o litość chcę, a nie ofiary ; bo nie przyszedłem wzywać do skruchy sprawie dliwych, ale grzesznych." (Mateusza 9, 13)

A także: "Bowiem Syn Człowieka przyszedł odszukać to, co zaginione, oraz ocalić od śmierci." (Łukasza 19, 10)


[Więcej]