logo

Ulotka

UWAGA!
Nie waż się odwracać od Boga plecami. Pewnego dnia przyjdzie ci stanąć z Nim twarzą w twarz.
Zwróć się do Niego i szukaj Jezusa Chrystusa, zanim będzie za późno. Uwierz w Niego, a wtedy otrzymasz odpuszczenie wszystkich grzechów i będziesz żyć w pokoju z Bogiem:

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."
(Jana 3, 16)


[Po co to ostrzeżenie?]