logo

Być chrześcijaninem

Wiara w Jezusa jako Zbawiciela usprawiedliwia człowieka w stu procentach. Bóg sam, poprzez ofiarę Jezusa, ofiaruje Ci za darmo to, czego od Ciebie wymaga

Wolą Boga jest jednak i to, by każdy, kto zostaje chrześcijaninem, zmieniał się na lepsze i rozwijał się, a odwracając się od zła, upodabniał się do Jezusa. Nie po to, aby zasłużyć na usprawiedliwienie czy zbawienie - tego bowiem żaden człowiek nie może zdobyć własnym wysiłkiem a jednocześnie otrzymuje to darmo od Boga. Źródłem chęci zmiany jest natomiast wdzięczność Bogu i Jezusowi za zbawienie otrzymane mimo tego, że na nie nie zasługujemy.

bilde

Rozwój chrześcijanina bardzo często przypomina przejście dwóch kroków w przód i jednego w tył. Czasem jest jeszcze gorzej i krok w przód poprzedzają dwa kroki do tyłu. Ważne jest jednak to, aby zawsze pozostawać blisko Jezusa i nigdy nie usiłować czegokolwiek przed Nim ukrywać. Ilekroć zdasz sobie sprawę, że zrobiłeś coś złego, wyznaj to Jezusowi i poproś Go o przebaczenie. On będzie Twoją siatką bezpieczeństwa, której będziesz potrzebować przez całe Twoje życie.

"Co zatem powiemy? Czy mamy nadal trwać w grzechu, aby zaobfitowała łaska? Oczywiście, że nie! (...) Grzech nie będzie bowiem panował nad wami, nie jesteście bowiem pod panowaniem Prawa, lecz łaski." (Rzymian 6, 1&14)

Jezus powiedział: "Ja jestem winoroślą - wy pędami. Kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten niesie wiele owocu, bo beze mnie nic nie zdołacie czynić." (Jana 15,5)

"Jeśli wyznaliśmy nasze grzechy, godny zaufania jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam darował grzechy i oczyścił nas od wszelkiego bezprawia." (1 Jana 1, 9)

Pragniemy również gorąco zachęcić Cię do tego, abyś przyłączył się do dobrego chrześcijańskiego zboru/Kościoła w okolicy, nawiązał relacje z innymi chrześcijanami, dzielił się Słowem Bożym, Komunią itd.