logo

Świadectwo zmartwychwstania

Jedyną ofiarą, jaką Bóg przyjął za ludzki grzech, jest ofiara Jezusa. Wskrzeszając Go z martwych trzeciego dnia po ukrzyżowaniu, Bóg potwierdził przyjęcie tej ofiary.

Apostoł Paweł wspomina o ponad 500 świadkach, którzy spotkali Jezusa po zmartwychwstaniu oprócz Jego uczniów. Większość z tych ludzi żyła jeszcze ponad 25 lat po tym wydarzeniu (1 Koryntian 15,6). Jeszcze więcej było świadków Jego śmierci, włącznie z Rzymianami, którzy wykonali wyrok śmierci krzyżowej.

bilde

Po zmartwychwstaniu Jezus powiedział do swoich uczniów: "To są słowa, które do was powiedziałem, gdy byłem jeszcze z wami: Jest konieczne, aby wypełnić wszystko, co o mnie napisane w Prawie Mojżesza, Prorokach i Psalmach. Wtedy otworzył ich umysł, by rozumieli Pisma. Powiedział im także: Tak jest napisane - więc Chrystus tak musiał cierpieć, a trzeciego dnia powstać z martwych. Dzięki jego Imieniu - aż do wszystkich narodów... Zaś wy jesteście tego świadkami." (Łukasza 24, 44-48)

Tomasz, jeden z dwunastu, nie był obecny za pierwszym razem, kiedy Jezus ukazał się swoim uczniom po zmartwychwstaniu. "A inni uczniowie mu mówili: Widzieliśmy Pana. Ale im powiedział: Jeśli nie ujrzę na jego rękach znaku gwoździ, nie włożę mego palca do odcisku gwoździ oraz nie włożę mojej ręki do jego boku - nie uwierzę.
Zaś po ośmiu dniach jego uczniowie znowu byli wewnątrz, a wśród nich Tomasz. I gdy drzwi zostały zamknięte, przychodzi Jezus, stanął na środku i powiedział: Pokój wam. Potem mówi Tomaszowi: Skieruj tutaj twój palec, zobacz moje ręce; skieruj twoją rękę i włóż do mojego boku, i nie bądź niewierny - lecz wierzący. Odpowiedział Tomasz i mu rzekł: Pan mój i Bóg mój. Mówi mu Jezus: Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś? Bogaci, którzy nie zobaczyli - a uwierzyli."
(Jana 20, 24-29)