logo

Przepowiednie o Jezusie

Sam Jezus kilkakrotnie przepowiadał własną śmierć i zmartwychwstanie kilka lat przed tymi wydarzeniami. Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie zostały również przepowiedziane wcześniej przez proroków Boga. Na kartach Starego Testamentu możemy znaleźć 48 proroctw dotyczących Zbawiciela, którego Bóg obiecał zesłać na świat.

Jedno z nich znajdujemy u proroka Izajasza, który żył około 700 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa jako człowieka (poniższy fragment stanowi zaledwie krótki wyimek oryginalnego proroctwa):

bilde

"Ale on nosił nasze cierpienia oraz on dźwigał nasze dolegliwości; a myśmy uważali go za dotkniętego, rażonego przez Boga i znękanego. Zaś on był raniony za nasze przestępstwa, skruszony za nasze winy; za nasz pokój - kaźń na nim, a przez jego potłuczenie - my wyzdrowieliśmy. Wszyscy błądziliśmy jako trzoda, każdy zwrócił się na swoją drogę, lecz WIEKUISTY dotknął go winą nas wszystkich." (Jeszajah 53, 4-6)


[Bardzo szczegółowe proroctwa]