logo

Chrześcijaństwo a inne religie

Jedną z głównych różnic między chrześcijaństwem a innymi religiami jest to, że większość religii skupia się wokół tego, jak osiągnąć boski cel własnym wysiłkiem i osobistym poświęceniem. Chrześcijaństwo głosi coś dokładnie przeciwnego: Niesie przesłanie o Bogu, który kocha świat do tego stopnia, że poświęcił się poprzez swego Syna, aby nieść zbawienie całej ludzkości.

bilde