logo

Mulig å utsette?

Noen ønsker å utsette omvendelsen og heller bli kristen i eldre dager. Dette er mulig. Det er aldri for sent å vende seg til Jesus så lenge du lever. Men du vet ikke hvor lenge du vil leve eller når du vil dø eller om du vil oppleve, samt være bevist, din egen død. Og når du først er død, vil døren inn til Guds rike være lukket for hele evigheten uten mulighet til å endre. Da er det for sent.

bilde

Det anbefales på det sterkeste å ikke utsette den viktigst saken du noen gang må ta stilling til i livet ditt. Som Jesus sa:

"Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel." (Matteus. 16, 26)

"Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være." (Matteus 6, 19-21)

"Jesus fortalte dem en lignelse: Det var en gang en rik mann. Jorden hans hadde båret godt, og han tenkte; Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke plass til avlingen min. Jo, nå vet jeg det: Jeg river ned låvene og bygger dem større, og der samler jeg kornet og alt jeg ellers eier. Så vil jeg si til meg selv: Nå har du mye godt liggende, for mange år. Slå deg til ro, spis, drikk og vær glad! Men Gud sa til ham; Uforstandige menneske! I natt kreves ditt liv tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud." (Lukas 12, 16-21)

Å utsette omvendelsen innebærer også at du vil går glipp av muligheter som Gud har med livet ditt.
Dessuten ønsker ikke Jesus å redusere kvaliteten på livet ditt, hvis du vender deg til ham. Tvert imot. Han sa:

"Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre I tillegg." (Matteus. 6, 33)