logo

Kom slik du er

Å bli en kristen handler ikke om hvor sterk din tro er, om du har tvil og/eller spørsmål du ikke har fått svar på. Det handler heller ikke om hvor god eller dårlig du er, eller hva du har gjort tidligere eller hvor bra du føler deg på innsiden. Du kan komme til Jesus akkurat slik du er. Det handler om et enkelt valg samt det å holde fast på dette valget uansett hva.

bilde

"Hver den som påkaller Herrens navn (Jesus) skal bli frelst." (Apostlenes gjerninger 2, 21)

"For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt." (1 Johannes 3, 20)

"Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv." (2 Timoteus. 2, 13)

Jesus sa; "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile." (Matteus 11, 28).

Jesus sa også; "For jeg er ikke kommer for å kalle rettferdige, men syndere" (Matteus 9, 13)

Og; " Jeg er kommet for å oppsøke det som var fortapt og frelse det:" (Lukas 19, 10)


[mer]