logo

Muslimsk bakgrunn

”Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for Jesus og sa; Denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven påbys det at slike kvinner skal steines. Hva sier så du? Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus svarte; Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.

Da de hørte dette, gikk de bort, den ene etter den andre, de eldste først. Tilslutt var Jesus alene med kvinnen som stod der. Han rettet seg opp og spurte; Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg? Hun svarte: Nei, herre, ingen. Da sa Jesus: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av.”
(Johannes 8, 3-11)

bilde

Jesus sa; "Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere."... "Om dere elsker dem som elsker dere, og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, og om dere låner ut til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for? Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal dere få stor lønn og være den Høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig." (Lukas 6, 27-28, 32-36)


[Usannheter om Bibelen]